MMPİ

Test ABD’de Minesota Üniversitesi tarafından geliştirilen ve 566 adet sorudan oluşmaktadır.

Minnesota Multifaz Kişilik Envanteri (MMPI), uygulanan bireyin kişilik özelliklerini objektif ve bilimsel kriterler kullanarak ortaya çıkartabilen bir özelliğe sahiptir.

MMPI kişilik testi yaygın olarak psikiyatri kliniklerinde şu teşhisleri koymada kullanılır:

Depresyon, Hipokondriazis(Hastalık hastalığı), Histeri(Konversiyon), Psikotik sapma, Kadınlık-erkeklik(cinsel tercik ve eğilimler), Paranoya(Şüphecilik), Psikasteni(Saplantı-Takıntı), Şizofreni, Hipomani(Duygu durum bozukluğu, öfke patlaması gibi), Sosyal içe dönüklük(çekingenlik).

Dünyanın çeşitli ülkelerinde kliniklerde ve işyerlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

RORSCHACH

Hermann Rorschach tarafından keşfedilen bu test 1960’lardan beri bir takım kişilik bozukluklarını teşhis etmek için kullanılıyor.

Mürekkep lekesinden oluşan 10 adet kartın size ne çağrıştırdığı,hiç bir yönlendirme yapılmaksızın kaydedilir.

Projektif test grubundandır.
Bireylerin duygu durum işleyişi,benlik algısı,içsel çatışmaları ve başetme becerileri,kişilk örüntüleri hakkında bilgi verir.

Tanı koyma aracı olarak kullanılmaktadır.