Bu eğitime katılanlar;

Childrens Apperception Test (C.A.T) ve Çocuk projektif çizim testleri uygulama ve yorumlama becerileri kazanma,

Non direktif oyun terapisinde oyuncakların arkaik anlamlarını tanıma ve oyunların patolojik bağlamını öğrenme,değerlendirme,anamnez içerisinde anlamlandırabilme,

Çocuk psikopatolojisine kuramlar ışığında bakma, çocuk/aile içi ilişki dinamiklerini çözümleme, bütüncül anamnez alabilme ve formülasyon oluşturabilme becerilerine sahip olacaktır.

Eğitim Süresi:

Modül: 2 Gün, 12 Saat
Modül: 2 Gün, 12 Saat
Modül: 2 Gün, 12 Saat
Modül: 2 Gün, 12 Saat
Sertifikasyon:

Her Modül için Katılım Sertifikası Verilecektir.
2. 3. ve 4. Modüller için Süpervizyon Eğitimi’nden Sonra Uygulayıcı Sertifikası Verilecektir.
Kimler katılabilir: Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Psikiyatristler, Ruh Sağlığı Alanında Çalışanlar ve/veya bu branşlarda eğitimine devam eden lisans&lisansüstü öğrencileri eğitime katılabilirler.

1.Modül

Çocuk gelişiminde normal ve anormali gelişim kuramları eşliğinde tanıma
(Fiziksel, bilişsel, ahlaki, psikososyal gelişim bütüncül değerlendirme)
Psikoseksüel gelişim dönemleri, savunmaları ve patolojileri
Erken dönem ebeveyn bebek bağlarına psikolojik yaklaşımlar
Yetişkin ile yenidoğan arasındaki ilişkiyi anlamlandırma
(Psikanalitik yaklaşımlar ışığında anneden çocuğa çocuktan anneye giden yol)
Çocuk terapisine dair süreç
Ebeveyn ve çocukla terapotik ilişki kurma
Anamnez alma
Formülasyon oluşturma
2.Modül

Childrens Apperception Test (C.A.T)
Çocuğun kendisi için önemli görülen figürlerle olan ilişkilerinin anlaşılması
Çocuğun yaşayıp içselleştirdiği duygu ve düşüncelere ,bilinç ve bilinçdışı süreçlere ulaşabilmek
Uygulama
Yorumlama
Raporlama becerilerine sahip olma
3.Modül

Oyun terapisi ile çocuk ruh sağlığı değerlendirme
Oyun terapisinin terapotik bir araç olarak kullanılması
Oyun odasının özellikleri ve çocuğun ruhsal sürecini, iç dinamiklerini ortaya koymasını sağlayacak oyuncakların seçimi
Oyun temalarının tanımlanması ve yorumlanması
4.Modül

Çocuk çizimleri projektif değerlendirilmesi
İnsan çiz (Draw a person)
Aile çiz
Ağaç çiz
Serbest Çizim
Çocuk çizimlerini projektif bir teknik olarak değerlendirebilmesini, çalışmalarında çocuk çizimlerinden bu çerçevede faydalanılması.
Eğitmen: