Psikolojik Danışman ve Oyun Terapisti

Kocaeli Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Çocuk mahkemesi, özel eğitim merkezi, iş okulu, çeşitli ilk ve ortaokullarda stajlarını tamamladıktan sonra gönüllü olarak üstün zekâlı öğrencilere eğitim veren kurumlarda çalıştı.

 

Özel anaokullarına danışmanlık hizmeti verdi. Üstün potansiyelli öğrencilerin belirlenmesi ve bilişsel sistemlerine dönük program hazırlayarak ilgili kurumlara destek olmaktadır.

 

Avrupa Birliğinin “ Suriyeli Çocuklar için Psikososyal Destek Projesi” kapsamında 8-10 yaş çocuklara yönelik gönüllü olarak haftalık grup terapisi uygulamaktadır.

 

Bir yılı aşkın süre Kalkınma Bakanlığı’nın” 7-14 yaş Mülteci Çocuk” projesinde tam zamanlı çalışmıştır.

 

Toplumsal Travmaya maruz kalan çocuklar ve dezavantajlı gruplara sağaltımı için terapi guruplarını yürütürken aynı zaman da bireysel terapiler ile çocuklar ve ailelerine destek olmaktadır.

 

Yetişkin travmalarında bireysel EMDR terapisi ile ilerletmektedir.

 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivitesi olan çocuklar ve ailelerine yönelik 10 haftalık yapılandırılmış program çalışması yapmaktadır.

 

Eğitimcilere ,eğitim kurumlarına hizmet  içi eğitim ile eğitim programları ve ailelere eğitim seminerleri düzenlemektedir.

 

Çocuklara analiz süreçlerinde projektif testler uygulamakta, ihtiyaç duyulan durumlarda objektif testleri yapmaktadır.

 

Cas (Bilişsel Değerlendirme) testi uygulayıcı yetkinliğine sahip ve 4 yıldır uygulamaktadır. Çalışma sonrası gereken durumlarda planlama, dikkat, eşzamanlı ve ardıl bilişsel işlem alanlarına yönelik müdahale programı hazırlayarak bireylerin takibini yapmaktadır.

 

3-12 yaş çocuklar, gençler ve aileleri ile çalışmaktadır. Çalışmalarında kum, sanat, hikaye, kukla ve oyun terapi tekniklerini kullanmaktadır.

 

Uyguladığı Testler

CAS

Wıcar Zeka Testi

S.bine Zeka Testi

Denver II Gelişim Testi

Agte (Ankara Gelişim Envanteri)

Bender Gestalt

Gessel Görsel Algı

Metropolitan Okul Olgunluğu

Tkt 5-7 Okul Olgunluğu

Tkt 7-11

Frostig Görsel Algı

Cattel Zeka Testi

Porteus Labirent Testi

D2 Dikkat Testi

Bentone Görsel Bellek Testi

CAT – Luisa Düss

Projektif Çizim Bataryası

 

Çalıştığı Alanlar

Kaygı

Okula Uyum Problemleri

Türkiye’de yaşayan yabancı çocukların okul ortamına oryantasyonu (Amerikalı, Alman ,Rus,Çin, Ukraynalı, Arap)

Davranım Problemleri(tırnak yeme, saç yolma, alt ıslatma, saldırganlık, öfke, vb)

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

Özgüven

Çocukluk çağı depresyonu

Kardeş kıskançlığı (hamilelik süreci öncesi ve sonrası )

Travma

 

 

Katıldığı Eğitimler

Travma Yaşayan Çocuklara Yönelik Grup Programı Eğitimi- Biriz

EMDR-I, Davranış Bilimleri Enstitüsü-Emre Konuk

 “ DEHB” Olan Çocukların Ebeveynleri İçin Destek Programı Eğitimi, Ümran Korkmazlar

Expressive Play Therapy, Reyhana Seedat

Client Centered Play Therapy, Reyhana Seedat

Bilişsel Müdahale Eğitim Programı – Pass Teorisi, Tamer Ergin

“Risk Altındaki Çocuklar Ve Aileleri İle Çalışmak” İnanç Sümbüloğlu

Çocuk Çizimlerinde Projektif Testler, Funda Akkapulu

Cas(Cognitive Assegment System) İ.Ü. Tamer Ergin

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık, Nevin Dölek

Wısc-R,Standford –Binet Zeka Testleri Eğitimi Ruh Sağlığı Derneği

Porteus,Gessel Değerlendirme Testleri Eğitimi Ruh Sağlığı Derneği

Çocuk Değerlendirme Batarya Eğitimi, Uluslararası Psikologlar Derneği

Oyun Terapi Eğitimi,Oyun Terapileri Derneği Birgül Emiroğlu

International Counselin And Education Conferance Workshop: “Art Of Helping” Ebru İkiz

Zeka Ve Akıl Oyunları Eğitimi (2 Farklı Kurumdan )

International Counselin And Education Conferance- Ramazan Abacı

Sosyal Yaşamda Kadını Güçlendirmek –İlişkilerde Sınır Koyma”

Sanat terapi eğitimi – (40 saat tamamlandı, devam ediyor)

Yaratıcı Drama Eğitmi -Çağdaş Drama Derneği