2003 yılında Selçuk Üniversitesi ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünü okumaya hak kazanmış 2007 yılında başarıyla mezun olmuştur.

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Konya'da çeşitli danışmanlık merkezlerinde anormal gelişen çocuklarda davranış ve duygu durum problemleri üzerine sağaltım çalışmaları yürütmüş, ailelere danışmanlık hizmeti vermiştir.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalına Pedagog unvanı ile atanarak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı' n da ruh sağlığı destekleyici hizmetler için görevlendirilmiştir.

Yüksek lisans eğitimini Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programı ile tamamlamıştır. Aynı süreçte halen devam etmekte olduğu 1080 saatten oluşan bütüncül psikoterapi eğitimine başlamıştır.
Bütüncül psikoterapi: içerisinde birçok kuramı ve tekniği barındıran her danışanın bireysel ihtiyacına göre süreci yeniden şekillendiren ekoller bütünüdür. Bütüncül psikoterapi içinde bulunan ekoller: bilişsel-davranışçı psikoterapi, ego psikolojisi, nesne ilişkileri aktarım odaklı psikoterapi, Masterson yaklaşımı, kendilik psikolojisi, ilişkisel psikanaliz, transaksiyonel analiz, varoluşçu psikoterapi gibi ekollerin parçalarından oluşan ve danışana özgü bir psikoterapi haline dönüşen dinamik bir yapıya sahiptir.

Çocuk merkezli oyun terapistidir. 

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi: Empatik ilişki ve kabul zemininde çocuğun duygularının terapist tarafından hümanistik bir çerçevede,kabul edilebilir biçimde ifade edilebilmesini temel alan ve çocuğun duygu durumunu yeniden inşa etmesine olanak sağlayan eşsiz bir ilişki türüdür.Çocukta davrasal ve duygusal  problem alanlarında oldukça etkili bir terapi türüdür.


Aldığı Eğitimler ve İş Deneyimleri

Oyun terapisi eğitimi  (Oyun Terapileri Derneği)
Psikoterapi Enstitüsü /1080 Saatlik "Bütüncül Psikoterapi Uygulama  Eğitimi" ne devam etmektedir ( Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ )

Zihinsel Değerlendirme, Gelişimsel Değerlendirme, Duygusal Davranışsal Bozukluklar Değerlendirme Alanında Uygulayıcı Yeterlilikleri:
Wisc-r Zeka Testi Uygulayıcı Eğitimi (Psikolojik Testler Derneği)
Çocuk Objektif Testleri Uygulayıcı Eğitimi (Psikolojik Testler Derneği)
Nöro-biyolojik  Değerlendirme /Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve özgül öğrenme güçlükleri değerlendirme bataryası  (Psikolojik Testler Derneği)
Projektif Testler Kuramsal Eğitim  (Rorscach ve Projektif Testler Derneği)
Projektif  Testler Uygulayıcı Eğitimi (Psikolojik Testler Derneği)
(Cat ,Draw a Person, Louissa Duss) (Psikolojik Testler Derneği)
Rorschach Projektif Test Uygulayıcı Eğitimi (İçgörü Psikoterapi Merkezi)

İş Deneyimleri:
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (ÇAPA)

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anablim Dalı

Çocuk Konsültasyon ve Liyezon Psikiyatri 

Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

Çocuk Nöroloji Bilim Dalı'n da pedagojik çalışmalar yapmış, 2017 Şubat ayı itibariyle memuriyetten ayrılmıştır.

İstanbul Okan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikolojik Danışmalık ve Rehberlik Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.

Dirim Psikoloji merkezinin kurucusudur.Klinik Çalışmalarına Dirim Psikoloji 'de devam etmektedir.
Afife Selvitopu aldığı eğitimler ışığında aşağıda belirtilen hizmetleri vermektedir;

 • Bebekler ile (0-3 yaş) bağlanma bozuklukları ve duygusal güçlüklerde anneler ile bireysel psikoterapi,
 • Çocuklarla (3-10 yaş) çocuk merkezli oyun terapisi
 • Ebeveyn çocuk çatışmalarında ebeveyne yönelik ‘çocuk ile ilişki odaklı’ bireysel yetişkin psikoterapi hizmeti vermektedir.
 • Ergenlerle ise; anksiyete bozuklukları,depresyon, öfke kontrolü, akran uyumsuzluğu gibi davranışsal duygusal problemler ve aile içi çatışma alanlarında  hekim kontrolü sonrası bireysel psikoterapi hizmeti vermekte ailelerine ergen odaklı danışmanlık yapmaktadır.
 • Bebeklikten Çocukluğa  Gelişim Takibi (0-6 yaş)
 • İlkokul Çağından Liseye  Zihinsel Analiz (Zeka /Performans Türünün Belirlenmesi,Öğrenme Türü, Dikkat Eksikliği Taraması,Doğru Ders Çalışma Alışkanlıklarının Kazanımı) üzerine çalışmalar yürütülmektedir.
 • Ayrıca; Çocuk merkezli ebeveyn terapi grupları ile anne çocuk arası ilişki yapılandırma çalışmaları dahilinde 'Anneler evde temsilci terapist eğitim grupları' nı yürütmektedir.
 • Uzmanlara yönelik düzenli uygulayıcı eğitimler açmaktadır.
 • Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Uzmanlık Tezi'ni 'Oyun Terapisi Eğitiminin Psikolojik Danışmanların Öz-Yeterlik ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi' üzerine yazmış, kendisi tarafından verilen eğitimlerin mesleğe yeni başlamış uzmanlara etkililiğini değerlendirmiştir. 

Verdiği Eğitimler

 • Ailelere yönelik; Anneler evde temsilci terapist !! (Uygulayıcı Eğitimi  10 seans)
 • Uzmanlara Yönelik; Nasıl Çocuk Psikoterapisti olurum? (Uygulayıcı Eğitim 4 modülden oluşmaktadır)
 • Bütüncül Perspektiften Oyun Terapisi Eğitimi

Üyesi Olduğu Dernekler

 • Projektif Testler Eğitimi                                                                                  
 • Psikoterapi Enstitüsü Derneği
 • Oyun Terapileri Derneği
 • Çocuk Akıl Ruh Sağlığı Derneğiz
 • Türk Psikanaliz Derneği