Oyun Bağımlılığı

Son yıllarda internet ve oyun piyasasının gelişmesiyle birlikte internet oyunlarına bağımlı olan insanların sayısı ciddi miktarda artış göstermiştir. İnternet ve oyun bağımlılığının da kumar bağımlılığı gibi bir çeşit davranış bağımlılığı olduğu düşünülmektedir (Ng &Wiemer-Hastings, 2005). Bu konuda yapılan çok sayıda araştırma bu fikri desteklemektedir

Aşırı oyun oynama internet bağımlılığının bir alt kategorisi olarak tanımlamıştır (Block, 2008). Oyun bağımlılığı internet bağımlılığı ile ortak dört özellik içerir. Bunlar aşırı kullanım, yoksunluk, tolerans ve negatif etkiler olarak sıralanabilir. Aşırı kullanım, temel ihtiyaçların karşılanmasını engelleyici ve zaman sınırlaması olmaksızın kullanımdır. Yoksunluk kişinin oyuna ulaşamadığında öfke, gerginlik ve sıkıntı gibi duygular hissetmesi halidir. Oyun bağımlılığında tolerans ise kişinin aynı keyfi alabilmek için daha fazla saat oynama ihtiyacının olması, daha iyi bilgisayar donanımlarına sahip olmak istemesi olarak açıklanabilir. Son olarak, negatif etkiler kısmı için, kişinin daha fazla oyun oynamak için yalan söylemesi, aile ve yakınlarıyla tartışması, okul ve iş hayatında başarılarının düşmesi, sosyal izolasyon ve yorgunluk gibi faktörler sıralanabilir. Bunların yanında, oyun oynama düşüncesiyle sürekli meşgul olma, oyun oynadığını gizleme ve bu konuda yalan söyleme, diğer aktivitelere ilgi kaybı, sorunlardan kaçmak için oyun oynama ve kişi üzerinde olumsuz etkileri sürse de oynamaya devam etme gibi faktörler de oyun bağımlılığı semptomları olarak görülmüştür (Young, 2009).  

Araştırmacılar kişilerin oyunlara nasıl ve niçin bağımlı olduğunu anlamak ve açıklayabilmek için birçok araştırma yaptılar. Bu araştırmalarda, kişilerin bazı psikolojik özelliklerinin- kaygı, depresyon, şiddet eğilimi ve kişilik gibi-  oyun bağımlılığı üzerinde etkisi olduğu düşünüldü (Kim, Namkoong, Ku, & Kim, 2008). 2008’de yapılan araştırmada, şiddet eğilimi ve narsisistik kişilik özelliklerinin oyun bağımlılığıyla ilişkili olduğu bulunmuştur. Ayrıca, Mehroof & Griffiths (2010) tarafından yapılan çalışmada; duygusal dengesizlik, heyecan arama, kaygı ve şiddet eğilimi ile online oyun bağımlılığı arasında anlamlı derecede ilişki bulunmuştur.  Kişilik ve oyun bağımlılığı arasındaki ilişkiye bakan bir başka çalışma da Chalton ve Danforth tarafından 2010 yılında gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmada bağımlılığın dışa dönüklük, insanlarla anlaşabilirlik, duygusal dengelilik ve çekicilik skorları yüksek olan kişilerde az olduğu görülmüştür. Kendisiyle ilgili algısı negatif olan kişilerin daha fazla oyun oynadığı bulunmuştur.  

Oyun bağımlılığı tedavisinde kişinin bağımlılığına ya da bağımlılığı sürdürmesine neden olan faktörler iyi analiz edilmelidir. “Oyunu oynamanın kişi için anlamı ve getirisi nedir?” sorusu önemlidir. Bazı danışanlar oyunlarla sıkıntılardan kurtulduklarını, gerçek hayatta ulaşamadıkları hayata ulaştıklarını düşünürler. Bazıları oyun oynarken çok iyi hissederler çünkü başarılı olma ve takdir edilme duygularını yaşayabilirler. Aile ilişkileri iyi olmayan ergenler ve çocuklar da sıklıkla oyunlar ile aile ortamından kendilerini soyutlaştırırlar. Her kişinin süreci birbirinden farklı ve özeldir. Altta yatan sebepler iyi araştırılarak Bilişsel Davranışçı tedavi teknikleri kullanılarak bağımlılık çalışılabilinir

                                                                                                                                                      NUR BAŞER BAYKAL

KAYNAKÇA

Ng, B.D. ve Wiemer-Hastings, P. 2005. “Addiction to the internet and online gaming”, Cyberpsychology & Behavior, 8, 110-113

Block, J. J. 2008. “Issues for DSM-V: Internet addiction”, American Journal of Psychiatry, 165, 306-307. 

Young, K. 2009. “Understanding online gaming addiction and treatment issues for adolescents”,  American Journal of Family Therapy, 37, 355–372.

Kim, E. J., Namkoong, K., Ku, T., ve Kim, S. J. 2008. “The relationship between online game addiction and aggression, self-control and narcissistic personality traits”, European Psychiatry 23, 212-218.

Mehroof, M., ve Griffiths,  M. D. 2010. “Online Gaming Addiction: The Role of Sensation Seeking, Self-Control, Neuroticism, Aggression, State Anxiety, and Trait Anxiety”, Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 13, 313-316.

Charlton, J.P., ve  Danforth, I. D.W. 2010. “Validating the distinction between computer addiction and engagement: online game playing and personality”,  Behavior & Information Technology, 29, 601–613.