Ortaokul ve lise öğrenimini Gemlik İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. 2012 yılında Doğuş Üniversitesi Psikoloji (İngilizce), 2015 yılında da Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümlerini bitirdi. 2016 yılında Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini “Üniversite Öğrencilerinde Bağlanma Stilleri ve Kaygı Düzeylerinin  Sosyo-demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi (Attachment Styles and Anxiety Levels of University Students According to Some Variables)” konulu tez çalışmasıyla tamamladı. Öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu düşündüğü için lisans ve yüksek lisans eğitimi süresince birçok eğitim, seminer ve kongreye katıldı, katılmaya da devam ediyor.

Lisans eğitimi sırasında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne bağlı Gündüz Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi görmekte olan şizofreni hastaları ile birlikte bir yıl süren gönüllü sosyal sorumluluk projesine katıldı.

Mezun olduktan sonra Bursa’da bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde psikolog olarak bir yıl çalıştıktan sonra tekrar İstanbul’a dönerek yüksek lisans eğitimine başladı. Yüksek lisans eğitimi süresince; NP İSTANBUL Hastanesi’nde hastane stajını başarıyla tamamlamıştır.  Ayrıca Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde gönüllü psikolog olarak danışan görmüştür. Ekim 2016’da başlayıp halen devam eden ve bir sosyal sorumluluk projesi olan, RUHSAK ve 15 Temmuz Dernekleri işbirliği ile Yrd. Doç. Dr. Neslihan Arıcı tarafından yürütülen 15 Temmuz KADEP (Kadınları Destekleme Projesi) Projesinde aktif olarak yer almaktadır. Şu anda Dirim Psikoloji’de klinik psikolog olarak çalışmalarına devam etmektedir.

 

Aldığı eğitimlerden bazıları;

 • Çocuklar İçin Bilişsel Davranışçı Terapi (Yrd. Doç. Dr. Nevin DÖLEK)
 • Psikolojik İlk Yardım ve TSSB Eğitimi(Yrd. Doç. Dr. Mert AKCANBAŞ)
 • Şema Terapi Uluslararası Sertifikasyon Eğitimi (56 saat) / International Society of Schema Therapy ( ISST) & Psikonet / Psikiyatrist Dr. Alp Karaosmanoğlu, ISST Eğitmeni,   
 • Şema Terapi: Model ve Teknikler (40 saat),
 • Borderline ve Narsistik Kişilik Bozukluklarında Şema Terapi Uygulamaları (16 saat)

 

 • Kognitif Terapi Workshop Sertifikası (50 saat) / CBT İSTANBUL / Dr. Emel Stroup, ABPP, ACT .
 • Kogninif Terapi Yönelimli Klinik İlk Görüşme & Terapi Becerileri ( 13 saat)
 • Kogninif Terapi İlkeleri ve Depresyon Tedavisinde Uygulanması (12 saat)
 • Kogninif Terapinin Anksiyete  Tedavisinde Uygulanması (13 saat)
 •  Kogninif Terapinin OKB Tedavisinde Uygulanması (12 saat)

 

 

 • Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği – IV (WÇZÖ – IV) Eğitimi / TPD (Türk Psikologlar Derneği)
 •  Denver II Gelişimsel Testi (Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği)
 • Objektif Değerlendirmede Kullanılan Psikolojik Testler Eğitimi (APAMER)

 

 • Yüksek lisans kapsamında;

 

 • Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Nöropsikolojik Testler (NPT)
 • Minnesota Çokyönlü Kişilik Envanteri (MMPI)
 •  Bilişsel Davranışçı Terapi yönelimli süpervizyon eğitimleri de almıştır.

 

 

 • Ayrıca; 2016 yılında başladığı ve halen devam eden Çocuğun Ruhsal Süreçlerinin Projektif Testlerle (Rorschach ve CAT) Değerlendirilmesi (Neslihan ZABCI) eğitimine devam etmektedir.

 Uyguladığı testler;

 • Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği – IV (WÇZÖ – IV)
 • Denver II Gelişimsel Testi
 • Objektif Değerlendirmede Kullanılan Psikolojik Testler (Bender- Gestalt Testi, Gessel Gelişim Testi, Okula Hazırlık Testi, Frostig Gelişimsel-Görsel Algı Testi, Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Cattell Zeka Testi 2A - 3A,  Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi, Porteus Labirent Testi + Kent EGY, Good Enough – Harris Bir İnsan Çiz Testi)
 • Nöropsikolojik Testler (NPT)
 • Minnesota Çokyönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

Katıldığı kongre ve projelerden bazıları;

 

 • Star  Conferences - Stress and Anxiety Research Society – Palma de Mallorca

“The role of emotional intelligence, thought suppression  and thought control in  social anxiety ” çalışmasının Poster  Sunum hazırlanma sürecine katılım, 2012.

 

 • 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrası Çocuk ve Travma Sempozyumu ( Ümraniye Belediyesi-İstanbul, 2017)                                   
 • III. Uluslararası Disleksi Kongresi (Türkiye Disleksi Vakfı & Yeditepe Üniversitesi – İstanbul, 2016)
 • 3. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi (YEŞİLAY – İstanbul, 2016)
 • Çocukça Sempozyumu  “Küçükler için Büyüklerine” (RUHSAK & Beyoğlu Belediyesi- İstanbul, 2016)
 • İleri Seviye Öğrenme ve Öğretme Teknolojileri Eğitimi (Dr. Wyatt WOODSMALL, İstanbul, 2015)
 • 1.Otizm Günleri (Üsküdar Üniversitesi- İstanbul, 2014)  
 • 1.Vaka Analizleri Zirvesi  “Çocuk ve Ergenlerde Depresyon ” (KİM Psikoloji- İstanbul, 2013)  
 • 17.Ulusal Psikoloji Kongresi (Boğaziçi Üniversitesi & Türk Psikologlar Derneği –İstanbul, 2012)
 • 15. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi “İletişim Çağında İletişimsizlik” (Ankara Üniversitesi – Ankara, 2010)
 • 13.Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi  “Medyadan Önce Medyadan Sonra” (Hacettepe Üniversitesi – Ankara, 2008) 

Üye Olduğu Dernekler

 1. RUHSAK ( Ruh Sağlığında Aktif Kadınlar Derneği)
 2. TPD (Türk Psikologlar Derneği)