Grup psikoterapisi birden çok benzer problemle başetmeye çalışan kişinin birlikte yürüttüğü bir süreçtir. Temel iyileştirici özelliği kişilerarası iletişim ve etkileşime ve ötekinin benzer ya da farklı hisleri nasıl deneyimlediğini görmeye dayanır. Küçük bir Dünya örneklemi gibi kendilerinin ilişki kurma biçimlerini farkederler. Grup içinde yer alan üyeler terapistin eşliğinde bu etkileşimden kendileri için dersler çıkarır ve olumlu etkileşmeyi öğrenirler.

Aynı zamanda üyeler kendi ruhsal yapılarının özelliklerini ve nedenlerini de öğrenerek değişme olanağı bulur ve bu değişimi grup içindeki ve dışardaki ilişkilerinden, yaşayarak görürler.

Grup aslında lider merkezli ilkel bir etkileşim oluşumunun iyileştirici bir etkinliğe dönüştürülmesiyle terapi şeklini alır.

Bir grup terapisinde iyileşmeyi sağlayan ögeler; Kısaca şöyle özetleyebiliriz:

Umut Aşılama : İyileşemeyeceği umutsuzluğuna kapılan hastalar grupta iyileşmiş/başarmış ya da iyileşmekte olan üyeleri gördüklerinde yeni bir umut doğar.

Evrensellik : Sorunlarının bir çok kişide de olduğunu görmek. “hepimiz aynı gemideyiz”.

Katarsis (duyguların boşalması): çoğunlukla kimseyle paylaşamadığı duygularının rahatlıkla ortaya kabul görerek dökülmesi.

Varoluşsal etmenler : Ölüm ve yaşam gibi her insanın yaşamak durumunda olduğu ve yaşamaktan korktuğu, kaçtığı durumların işlenebilmesi.

Dirim Psikoloji’de Çocuk ve yetişkinler için grup psikoterapileri hizmeti verilmektedir.