İki kişi arasındaki yakın ilişki ruhsal açıdan besleyici ya yada yıkıcı hislerin temel kaynağı olabilir. Hakettiği önem de bu çerçevede değerlendirilmelidir.

Dirim Psikoloji de; çift terapisi ' nde ilişkinin dinamiği yapısal olarak ve içerik olarak incelenir. Bazen çiftler 3 - 5 yıldır evli ya da birlikte yaşıyor olabilirler. Ama hala çift ilişkisi kurulmamış olabilir.
Bu nedenle çift terapisinde çiftin nasıl tanıştıkları ve nasıl evlendiklerinden başlayarak ilişkinin kısa bir geçmişi, ilişkilerinin onları memnun etmeyen tarafları ile memnun eden tarafları, etkileşim kalıpları, evlilik hayalleri, evlilikten beklentileri şun ki sorunlarının ne olduğu incelenir ve çözüm yoluna gidilir.

Yakın ilişki problemleri karmaşıktır. Bazen kişinin bireysel dinamiklerinden, bazen evlilik beklentilerinin uyuşmamasından,bazen eşlerden birinin ya da her ikisinin arzu ve ihtiyaçlarının karşılanmamasından, bazen orijin aile yaşam deneyimlerinden, aile yaşam krizlerinden(hastalık, ekonomik kayıp, bebeğin doğuşu, kronik hastalık)ama en çok da çift arasındaki etkileşimden ve ilişki içinde arzu ve ihtiyaçlarının karşılanmamasından karşılanır.

İlişkide baskın olmak ve boyun eğmek, almak ve vermek denklemleri bir ilişkinin ana bileşenleridir.

Dirim Psikoloji’ de tüm bileşenler ve bireysel dinamikler analiz edilerek;süreç yapılandırılır.