Çocuk Psikolojisi

Çocuklar Kıymetlilerimiz…

Ne kadar mutlu o kadar üretken; ne kadar üretken o kadar sağlıklı… Çocuklar çocuk psikoterapistine; acı veren duygusal sorunlarıyla baş edebilmeleri, kendi düşünce ve duygularını uygun şekilde ifade edebilmeleri,kendisi hakkında olumlu duygular geliştirmeleri,sınırlı ve güçlü yönlerini kabul edebilmeleri,olumsuz sonuçlara yol açan davranışlarını değiştirme gücüne ulaşabilmeleri,dış dünyada rahat ve uyumlu yaşamaları ,sahip olduğu gerçek potansiyeli ortaya çıkarabilmeleri, iyi hissetmeleri amacıyla getirilir.

Çocuk terapistinin; terapi süreciyle ilgili temel amaçları mevcuttur; Anne babanın amaçları ve çocuğun amaçları etrafında;bilimsel bir gerçeklikte danışman tarafından belirlenen amaçlar olarak terapi süreci planlanır. Dirim Psikoloji de ilk görüşme ebeveyn ve çocuk ile birlikte yapılır; aile dinamikleri ve ilişkiler, sorunun kime göre ne ifade ettiği, çocuğun aile içinde kendini konumlandırışı ilk seansta gözlemlenir. Çocuğun ne amaçla terapiye getirildiğini bilmesi süreci olumlu etkilemektedir. İlk aile ve çocuk görüşmesinde çocuk ile ilgili doğum öncesinden başlayarak tüm bilgilere ulaşılmaya çalışılır. Takip eden üç seansta çocukla birebir seans yapılarak sorun çocuğun zihninden ne ifade ediyor,derinlemesine incelenir.

Aynı zamanda;bu süreç Çocuk ile terapistin bağ kurmasını sağlar. Bu verilere göre terapist ebeveyn görüşmesine müteakip süreci planlar.

Terapistin görevi; çocuğun düşüncelerini ve duygularını paylaşabildiği güvenli ortamı yaratmaktır.

Çocuklar cesaretlendirilseler bile yetişkin gibi oturup problemlerini anlatmaya çok istekli olmazlar terapist çocukla ilişki kurabileceği uygun materyalleri seçer.

Süreç başlar…

Ruh biricikliğin ve bireyselliğin en belirgin noktasıdır. Tıpkı parmak izi gibi.. Yapılandırılmış terapiler haricinde aileye terapinin ne kadar süreceğiyle ilgili kesin bilgi vermek oldukça güçtür. Ailenin sabrı ve sürece katılımı ile kalıcı sonuçlar alınabilmektedir..

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Konular

ERKEN ÇOCUKLUKTA DUYGUSAL GELİŞİM

ÇOCUKLARDA KAYGI BOZUKLUKLARI

ÇOCUK DEPRESYONU!!

ÇOCUKLARDA DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI