Ali Engin Uygur ortaokul ve lise eğitimini 7 yıl süreyle Almanca eğitim veren Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Bu dönemde Goethe Enstitüsü Düsseldorf-Iserlohn’da yoğunlaştırılmış Almanca dil kursu gördü.


Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlayan Ali Engin Uygur, 2007 yılında bu bölümden mezun oldu. Lisans eğitimi esnasında 9 ay staj yaptığı Balıklı Rum Hastanesi’nde göreve başlayan Ali Engin Uygur, Madde Bağımlılığı ve Psikiyatri Erkek Katı Kapalı Servisleri’nde 1 yıl süreyle kat psikoloğu olarak hizmet verdi.
İstanbul Üniversitesi’nde özel ilgi alanı olan Din Psikolojisi Bölümü Yüksek Lisans Programı’na giren Ali Engin Uygur, bu alandaki uzmanlığını “Alfred Adler’in Bireysel Psikoloji Teorisi’nin Din Psikolojisi Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı teziyle aldı.
Manisa Alaşehir’de Asteğmen/Teğmen olarak yaptığı 1 yıllık askerliği süresince askeri personele “Madde Bağımlılığı” ve “Askeri Ortama Uyum Güçlüğü” konulu pek çok konferans verdi, psikometrik uygulamalar ve psikoterapi seansları yaptı.
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini Üsküdar Üniversitesi’nde yapan Ali Engin Uygur, yüksek lisans eğitimi boyunca pek çok psikoterapi, psikolojik test ve süpervizyon eğitimlerine katıldı. NP İstanbul Hastanesi ile Çapa Hastanesi Nöroloji servislerinde staj gördü.

Bilişsel Davranışçı Terapi teorik eğitimlerini Academy of Cognitive Therapy’nin Türkiye’deki Süpervizörlerinden aldı. Dr. Emel Stroup, Prof. Dr. Aslıhan Dönmez ve Prof. Dr. Hakan Türkçapar’ın eğitim programlarını tamamlayan Ali Engin Uygur, özellikle Depresyon, Sosyal Fobi, Panik Atak,  Anksiyete, Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Travma tedavisi konularında eğitim gördü.
Şema Terapi’ye ilgi duyan Ali Engin Uygur, Dr. Alp Karaosmanoğlu’nun verdiği Şema Terapi teorik eğitimini tamamladı. Şema Terapi’nin Borderline ve Narsistik Kişilik bozukluklarında uygulanması hakkında eğitim gördü.
Dr. Tahir Özakkaş’tan 1080 saatlik Bütüncül Psikoterapi Eğitimi alan Ali Engin Uygur, danışanın ihtiyacına göre psikoterapi sürecini şekillendiren, dinamik program kapsamında eğitimini gördüğü Nesne İlişkileri, Kendilik Kuramı, Transaksiyonel Analiz ve Varoluşçuluk Kuramları ile ilgilenmektedir.

Bunların yanında Cinsel İşlev Bozuklukları Tedavisi eğitiminin CETAD’daki 70 saatlik 2 modülünü tamamlayan Ali Engin Uygur, ayrıca Gestalt Psikoterapisi yönelimli bazı eğitimler de almıştır.

Yurtdışındaki çeşitli eğitim programlarını takip eden Ali Engin Uygur, Cambridge Üniversitesi’nde verilen, insanda sosyal beynin çalışma prensiplerini, sosyal davranışın nasıl ortaya çıktığını, sosyal zihin patolojilerini, sosyal becerilerin her insandaki farklı gelişimini konu alan “Sosyal Zihin” eğitimine katılmıştır. 3. dalga terapiler olarak bilinen Metacognitive Terapi (MCT), Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) ve İlişkisel Çerçeve Kuramı (RFT) ile ilgilenmeye başlamıştır. Metacognitive Terapi kuramcıları Prof. Dr. Adrian Wells ve Prof. Dr. Hans Nordahl’ın Milano’da verdiği “Metakognitif Terapi’de Temel Prensipler ve Teknikler” ile “Yaygın Anksiyete ve Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisinde Metakognitive Terapi” eğitimlerine katılmıştır. Yurtdışındaki çeşitli üniversitelerden hocalarla bu alanlarda ortak makale çalışmaları yapmaktadır.

Tedavide, Türk Psikologlar Derneği’nden eğitimini aldığı Minnesota Multifaz Kişilik Envanteri (MMPI) ile Nöropsikolojik Testleri, ayrıca Prof. Dr. Kadir Özer ‘den eğitimini aldığı Rorschach Testi gibi psikolojik ölçme araçlarını uygulamaktadır.

3 yıl süren Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyon eğitimlerini ise Dr. Emel Stroup ve Prof. Dr. Aslıhan Dönmez’den halen almaya devam etmektedir.

 

Aldığı Eğitimler ve İş Deneyimleri

*Academy of Cognitive Therapy (ACT) sertifikalı Eğitmen, Süpervizör olan Dr. Emel Stroup tarafından verilen 3yıllık eğitim sürecine kabul edilmiştir.
•    2015-2016 Beck Yönelimli Kognitif Terapi Süpervizyonu (40 Saat) – Dr. Emel Stroup, ABPP, ACT
*Academy of Cognitive Therapy (ACT) sertifika programına katılmaya destek niteliğindeki teorik eğitimlerin tümünü tamamlamıştır.
•    Kognitif Terapinin OKB Tedavisinde Uygulanması (13 Saat) – Dr. Emel Stroup, ABPP, ACT
•    Kognitif Terapinin Anksiyete Tedavisinde Uygulanması (13 Saat) – Dr. Emel Stroup, ABPP, ACT
•    Travma ve Kognitif Terapi (13 Saat) – Dr. Emel Stroup, ABPP, ACT
•    Kognitif Terapi İlkeleri ve Depresyon Tedavisinde Uygulanması (12 Saat) – Dr. Emel Stroup, ABPP, ACT
•    Kognitif Terapi Yönelimli Klinik İlk Görüşme ve Terapi Becerileri (13 Saat) – Dr. Emel Stroup, ABPP,ACT

*Hakan Türkçapar tarafından verilen, “Bilişsel Davranışçı Terapinin Kuram ve Temel İlkeleri Eğitimi” (42 Saat) tamamlamıştır.
•    Bilişsel Davranışçı Kişilik Kuramı, Depresyon, Panik Bozukluk, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Sosyal Fobi, Sınav Anksiyetesi, Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve Somatoform Bozukluklarına Bilişsel Davranışçı Kuram Çerçevesinde psikoterapi yaklaşımını içermektedir.
*2015-2016 Academy of Cognitive Therapy (ACT) sertifikalı Eğitmen, Süpervizör olan Prof. Dr. Aslıhan Dönmez tarafından verilen, aktif psikoterapi uygulanan danışanlar üzerinden, Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Süpervizyonu Eğitimi (50 saat) almıştır.
*2015-2016 Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde Uz. Dr. Tahir Özakkaş tarafından verilen 1080 saatlik Bütüncül Psikoterapi eğitimine katılmıştır. 3 yıl süren eğitimin 288 saatlik 1. Yılını tamamlamıştır.
•    Bütüncül Psikoterapi Eğitimi, ağırlıklı olarak Davranışçı, Bilişsel, Dinamik ve Varoluşçu Psikoterapi kuramlarını ele alırken, birbirleriyle benzer ve farklı bakış açılarını bir arada ele alarak değerlendirmeyi, temel kavramlar, yöntem ve stratejiler hakkında teorik ve uygulama eğitimine sahip olmayı amaçlamaktadır. 

* Dr. Alp Karaosmanoğlu tarafından verilen Şema Terapi: Model ve Teknikler (40 Saat) eğitimini tamamlamıştır.
* Dr. Alp Karaosmanoğlu tarafından verilen Şema Terapi: Borderline ve Narsistik Kişilik Bozukluklarında Uygulanması (16 Saat) eğitimini tamamlamıştır
* CETAD tarafından verilen Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları Temel Eğitimi (24 saat) 1. Modül ile Cinsel işlev bozukluklarında klinik müdahaleler, Cinsel tedaviler ve terapi teknikleri (48 Saat) 2. Modül tamamlamıştır.
*Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen Nöropsikolojik Değerlendirme ve Nöropsikolojik Test Bataryası Uygulama eğitimine katılmıştır (50 Saat).
•    Çapa Hastanesi Nöroloji Servisi’nde Uzm. Psk. Şükriye Akçakalem’in Süpervizörlüğünde başvuran hastalara Nöropsikolojik Test Bataryası uygulayarak, Uygulayıcı olmuştur.
*Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Uygulama ve Yorumlama Eğitimine (30 Saat) katılmıştır.
•    Kişiliğin ve psikopatolojinin objektif yöntemlerle ölçülmesi, MMPI kullanılması, uygulanması, yorumlanması ve sonucun raporlanması konusunda eğitimi tamamlayarak Uygulayıcı olmuştur.
*Prof. Dr. Kadir Özer tarafından verilen Rorschach: Bütünleyici Sistem Test Eğitimini tamamlayarak (36 Saat) Uygulayıcı olmuştur.

Ali Engin Uygur aldığı eğitimler ışığında aşağıda belirtilen hizmetleri vermektedir;
    Yetişkinlerde Depresyon, Panik Atak, Sosyal Fobi, Diğer Fobiler, Anksiyete Bozuklukları, Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Travma alanlarında bireysel psikoterapi,
    Yetişkinlerde Kişilik Patolojilerine yönelik bireysel psikoterapi
    MMPI, Noropsikolojik Değerlendirme Test Bataryası, Rorschach Testi gibi psikometrik ölçme araçlarından faydalanmaktadır. 

Verdiği Eğitimler

-Depresyon, Anksiyete Bozuklukları, Obsesif Kompulsif Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulayıcı Eğitimi (3 modül)
 
Üyesi Olduğu Dernekler

-Psikoterapi enstitüsü derneği
-Türk Psikologlar Derneği